1. Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)

 

 1. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)

 

 1. Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 50/19)

 

 1. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

 

 1. Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (NN 91/07, 55/13)

 

 1. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

 

 1. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17)

 

 1. Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 57/10, 80/13)

 

 1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

 

 1. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

 

 1. Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/9929/0320/17)

 

 1. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

 

 1. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12)

 

 1. Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94)

 

 1. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/0487/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)

 

 1. Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)

 

 1. Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 123/16, 131/17111/18)

 

 1. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 87/16, 17/17, 77/17)

 

 1. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13)

 

 1. Pravilnik o općim uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđivanja i načinu provedbe postupka ovlašćivanja (NN 83/98, 126/00, 01/02)

 

 1. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

 

22. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)