SIGURNOST I ZAŠITITA U RADNOM OKOLIŠU

Usluge:

 • ispitivanje fizikalnih i kemijskih komponenti u radnom okolišu
 • ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • ispitivanje i mjerenje učinkovitosti ventilacije
 • ispitivanje i mjerenje parametara radne okoline (mikroklima, osvjetljenje, buka, vibracije)
 • ispitivanje i mjerenje električnih instalacija
 • ispitivanje i mjerenje gromobranskih instalacija
 • ispitivanje i mjerenje količine statičkog elektriciteta
 • ispitivanje instalacija za sprečavanje nastajanja i širenja požara i eksplozija
 • ispitivanje stabilnih sustava za otkrivanje zapaljivih plinova i para

 

Studije procjene opasnosti i planovi iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša

 • procjene opasnosti radnih mjesta
 • procjene opasnosti u postrojenjima i pogonima u kojima se proizvode, prerađuju, koriste ili skladište opasne radne tvari
 • planovi evakuacije i spašavanja u industrijskim i drugim objektima
 • planovi ugroženosti od požara
 • operativni planovi intervencija u zaštiti okoliša

 

Reference:

 • BC institut d.d.
 • Zagrebački holding d.o.o
 • Podravka prehrambena industrija d.d,
 • INA industrija nafte d.d
 • INAgip d.o.o
 • HEP d.d.
 • Brodogradilište Tehnomont Pula
 • Medika d.d.
 • Zagrebačka banka d.d.
 • Podravska banka d.d.