LABORATORIJ ZA TERMIČKU ANALIZU  (LTA)

Laboratorij  za ispitivanje termičkih svojstava materijala

U području termičkih svojstava materijala Laboratorij za termičku analizu (LTA) nudi ispitivanja termičke i mehaničke karakterizacije materijala. Laboratorij raspolaže sustavom za termičku analizu materijala koji se sastoji od nekoliko mjernih tehnika za istraživanje mehaničkih i/ili kemijskih svojstava u funkciji temperature i/ili vremena (DSC; TGA+DTA+MS; DMA; TMA).

Usluge:

 • termička karakterizacija materijala (određivanje toplinskog kapaciteta, temperature i topline termičke razgradnje, taljenja, vrenja i faznih prijelaza, termičke stabilnosti)
 • termo mehanička karakterizacija materijala (određivanje modula elastičnosti, modula gubitka, tangens gubitka, temperaturu staklastog prijelaza, koeficijenta toplinskog širenja, temperaturno – vremenska superpozicija)
 • istraživanje mehanizma i kinetike reakcija termičke razgradnje materijala
 • procjena kritičnih uvjeta samozapaljenja eksplozivno opasnih tvari na temelju vrijednosti kinetičkih parametara termičke razgradnje i teorije toplinske eksplozije
 • istraživanje procesa starenja i procjena životnog vijeka materijala

Diferencijski pretražni kalorimetar (DSC)

Termogravimetrijski analizator + Diferencijalni termalni analizator + Spektrometar mase

Termomehanički analizator (TMA)

Dinamički mehanički analizator (DMA)

Reference:

 • MZOS (Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta) – znanstveno-istraživački i tehnologijski projekti
 • MORH (Ministarstvo obrane Republike Hrvatske) – istraživački projekti, studije i ispitivanja energetskih materijala
 • Beijing institut, Republika Kina – bilateralni projekti
 • Institut „ Jožef Štefan“, Slovenija – bilateralni projekti
 • PLIVA – RAZVOJ, Zagreb – ispitivanje materijala
 • BELUPO, Zagreb – ispitivanje materijala
 • EMERSON, Zagreb – razvojni projekti
 • RIZ – ODAŠILJAČI, Zagreb – razvojni projekti
 • DYNO NOBEL, Švedska – ispitivanje materijala, razvojni projekti