LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE VIBRACIJA, UDARA I ČVRSTOĆE

 

U okviru djelatnosti Laboratorija za ispitivanje vibracija, udara i čvrstoće nude se usluge testiranja mehaničkih otpornosti uređaja i opreme na vibracije, udare, potresanje i hidrostatički pritisak. U suradnji s Umjernim laboratorijem ova djelatnost nudi i usluge sekundarnih umjeravanja mjerila vibracija.

Usluge:

 • laboratorijska testiranja mehaničke otpornosti gotovih proizvoda na vibracije, udare,

potresanje i hidrostatički tlak

 • numerička modeliranja i prognoze mehaničkih veličina
 • optimiziranje mehaničke konstrukcije
 • sekundarna umjeravanja mjerila vibracija
 • ispitivanje i nadzor vibracija i čvrstoće konstrukcija u naravi
 • hidrodinamička mjerenja na pokusnoj plovidbi

 

Umjerni laboratorij za akustiku i vibracije

Umjerni laboratorij za akustiku i vibracije nudi usluge umjeravanja pretvarača i mjerila iz područja akustike i vibracija, s pomoću radnih etalona sljedivih do (državnih) primarnih etalona i mjernih jedinica SI s akreditacijom Hrvatskog registra brodova.

 

Usluge Laboratorija zračne akustike i zaštita od buke:

 • akustička mjerenja (mjerenje i ocjena buke okoliša, mjerenje i ocjena zračne i udarne zvučne izolacije, mjerenje i ocjena buke na radnom mjestu, mjerenje buke na brodovima)
 • umjeravanje mjerila za akustiku (zvukomjeri, mjerni mikrofoni, zvučni umjerivači)
 • analiza izvora buke akustičkom kamerom
 • prognoza razine buke u radnim i boravišnim brodskim prostorijama

Ispitna stanica baze vagona

Reference:

 • Siemens
 • Philips
 • Ericsson Nikola Tesla
 • Končar KET
 • TŽV Gredelj
 • Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb