Korupcija je društveno neprihvatljiva pojava. Društvo u svojoj poslovnoj okolini ne podržava nikakve oblike korupcije te stvara preduvjete za sprječavanje korupcije na svim razinama, kao i afirmaciju pristupa nulte tolerancije na korupciju.

Zaposlenici i korisnici usluga društva Brodarski institut d.o.o. mogu, osobi zaduženoj za rješavanje prijava o nepravilnosti podnijeti prijavu ili pritužbu na ponašanje zaposlenika za koje smatraju da je protivno odredbama Kodeksa poslovnog ponašanja. Prijava se podnosi neposrednom predajom pismena osobi zaduženoj za rješavanje prijava o nepravilnosti, poštom ili e-mailom.

 

Osoba zadužena za rješavanje prijava o nepravilnosti

Snježana Franković, struč.spec.oec.

tel: 01/6504-164

e-mail: snjezana.frankovic@hrbi.hr 

 

DOKUMENTI

Kodeks poslovnog ponašanja

Obrazac – prijava nepravilnosti