Brodarski Institute

Av.V.Holjevca 20, 10020 Zagreb

Entrance to the Facilities

Froude Street No.13

Phone: 01 / 6504-150, 01 / 6504-151

Mail: brodinst@hrbi.hr

Contact persons:

Director General

mr.sc. Igor Tripković, dipl.oecc

igor.tripkovic@hrbi.hr

00385 1 6504 111

 

Head of Maritime Technologies

mr.sc. Marta Pedišić Buča, dipl.ing

marta.pedisic@hrbi.hr

00385 1 6504 162

GSM 099 701 9766

 

Opći poslovi

Sanjica Košćak Ćosić, mag. iur.

Voditeljica pravnih, kadrovskih i općih poslova

sanjica.koscakcosic@hrbi.hr

00385 1 6504 159

GSM 091 341 1412