Osoba zadužena za praćenje usklađenosti poslovanja

Sanjica Koščak Ćosić, mag.iur. 

tel: 01/6504-159

e-mail: sanjica.koscakcosic@hrbi.hr 

 

Osoba zadužena za rješavanje prijava o nepravilnosti

Snježana Franković, struč.spec.oec.

tel: 01/6504-164

e-mail: snjezana.frankovic@hrbi.hr

DOKUMENTI

Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa 2019. – 2020. društva Brodarski institut d.o.o.

Sponzorstva i donacije:

Tijekom 2019. godine, Brodarski institut d.o.o. nije dodjeljivao sponzorstva i donacije. 

U 2020. godini Brodarski institut d.o.o. nema planirana sredstva za sponzorstva i donacije.

U 2021. godini Brodarski institut d.o.o. nema planirana sredstva za sponzorstva i donacije.